Δημόσιο - ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ: Πέντε νέες προσλήψεις στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Προσόντα, δικαιολογητικά

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας, 6,5 μηνών.
09/06/2020 | 13:04

Την πρόσληψη πέντε υπαλλήλων προωθεί μέσω ΑΣΕΠ η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας, 6,5 μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Δείτε αναλυτικά, για την ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την προκήρυξη.