Εκπαίδευση

Πενήντα θέσεις στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Απαραίτητα δικαιολογητικά και προθεσμία

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, διαθέτει πενήντα θέσεις και καλεί μεταπτυχιακούς φοιτητές να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που σχετίζεται με το Ψηφιακό Μάρκετινγκ.
24/06/2020 | 07:03
Πενήντα θέσεις προσφέρει το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.
 
Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ.
 
Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:
  • Συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας
  • Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
  • Αντίγραφο της πτυχιακής εργασίας
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας 
  • Βιογραφικό σημείωμα

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας στη διεύθυνση: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακό Μάρκετινγκ», Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Άγιος Λουκάς 65404, Καβάλα, τηλ. 6949089807, 2510 462395, 2510 462183.

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 18 - 36 μήνες

Δίδακτρα: 2.850 ευρώ

Αιτήσεις έως την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020