Προγράμματα Εργασίας

Κοινωφελής:Πήρε ΦΕΚ η νέα ΚΥΑ

Ολόκληρο το έγγραφο

Πήρε ΦΕΚ η νέα ΚΥΑ
05/06/2020 | 22:48

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η τροποποίηση της υπ’ αρ. 0.1503/27-3-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων».

Αντικείμενο της δράσης είναι η προώθηση στην απασχόληση ανέργων εγγεγραμμένων στα Μητρώα του ΟΑΕΔ (ωφελούμενοι), μέσω της τοποθέτησής τους για συνολικό χρονικό διάστημα 8 μηνών.

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το 'έγγραφο" για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση