Υποτροφίες & Πρακτική

Καποδιστριακό: Σπουδές στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Ποιοι συμμετέχουν - Στόχοι και απαραίτητα δικαιολογητικά

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διαθέτει θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες.
07/06/2020 | 20:58

Τη λειτουργία του προγράμματος διδακτορικών σπουδών ανακοινώνει το τμήμα Οικονομικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στόχοι προγράμματος:

 1. προαγωγή της έρευνας στους τομείς επιστημονικών δραστηριοτήτων του Τμήματος
 2. αναπαραγωγή της πανεπιστημιακής κοινότητας των οικονομολόγων
 3. παραγωγή νέας γνώσης, μέσω της εκπαίδευσης νέων ερευνητών ικανών να παράγουν και να επεξεργάζονται αυτή τη γνώση

Δεκτοί για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής:

- κάτοχοι του διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών "Οικονομική Επιστήμη" του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ

- απόφοιτοι Α.Ε.Ι.

- κάτοχοι διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

 • Αίτηση
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίους ανώτατης σχολής
 • Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης 
 • Αναλυτική βαθμολογία από προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές
 • Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ
 • Ερευνητική πρόταση
 • Αποδεικτικό καλής γνώσης Αγγλικών
 • Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας

Προθεσμία: Έως την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2103689813 και [email protected]