Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 13 συμβάσεις στον δήμο Παλλήνης

Προσόντα, δικαιολογητικά

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 2μηνη σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα παράτασης.
05/06/2020 | 11:50

Την πρόσληψη 13 υπαλλήλων προωθεί μέσω ΑΣΕΠ ο Δήμος Παλλήνης.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 2μηνη σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα παράτασης για άλλους 2 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την προκήρυξη.