Υποτροφίες & Πρακτική

Πρακτική άσκηση στη Μηχανογράφηση

Απαιτούμενα προσόντα και e-mail επικοινωνίας

Πρακτική άσκηση προσφέρει η Ιωνική Σφολιάτα σε όσους επιθυμούν να ενταχθούν στο τμήμα Μηχανογράφησης και κατοικούν στη Θεσσαλονίκη.
09/06/2020 | 07:07

Η Ιωνική Σφολιάτα με δυναμική παρουσία στον χώρο των τροφίμων προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης.

Συγκεκριμένα ζητά άτομα να ενταχθούν στο τμήμα Μηχανογράφησης.

Η πρακτική άσκηση θα πρέπει να είναι επιδοτούμενη από ΟΑΕΔ ή ΕΣΠΑ.

Σημειώστε τα απαιτούμενα προσόντα:

  • Φοίτηση σε αντίστοιχο τμήμα
  • Γνώση EBS / WMS / Xvan / CRM 
  • Γνώση συστημάτων ERP
  • Καλή γνώση Αγγλικών
  • Αναλυτική σκέψη

Αποστολή βιογραφικού στο: [email protected]

Περιοχή: Θεσσαλονίκη