Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 332 θέσεις σε δήμους και φορείς (Λίστα)

Αφορούν υποψηφίους κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.
05/06/2020 | 07:01

Νέες προσλήψεις θα γίνουν άμεσα σε φορείς και δήμους μέσω ΑΣΕΠ.

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Συγκεκριμένα, ζητούνται 332 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων.

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

Δήμοι

Φορείς