Εκπαίδευση

45 άτομα στην Κλινική Ψυχική Υγεία

Συμμετέχουν πτυχιούχοι έντεκα τμημάτων - Δικαιολογητικά, προθεσμία

Το Τμήμα Ιατρικής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διαθέτει σαράντα πέντε θέσεις και καλεί ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που αφορά την Κλινική Ψυχική Υγεία.
23/06/2020 | 07:00

Σαράντα πέντε θέσεις προσφέρει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών αφορά την Κλινική Ψυχική Υγεία.

Συμμετέχουν πτυχιούχοι τμημάτων:

 • Ιατρικής
 • Οδοντιατρικής
 • Κτηνιατρικής
 • Φαρμακευτικής
 • Βιολογίας
 • Νοσηλευτικής
 • Ψυχολογίας
 • Λογοθεραπευτές
 • Παιδαγωγοί
 • Κοινωνιολογίας
 • Κοινωνικής εργασίας

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

 1. Αίτηση συνοδευόμενη από σύντομο υπόμνημα αιτιολόγησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο πτυχίου
 4. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών
 5. Πιστοποιητικό γνώσης μιας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του ΠΜΣ.
 6. Αποδεικτικά έγγραφα για ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα
 7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 12 μήνες

Δίδακτρα: 4.000 ευρώ

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 6943144426 και [email protected].