Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για την αγορά βιβλίων

Η ανακοίνωση του Οργανισμού

Από αύριο Παρασκευή 5 Ιουνίου και ώρα 12:00 και έως Τρίτη 23 Ιουνίου και ώρα 23:59 ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων για το Πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών Αγοράς Βιβλίου για το έτος 2020.
04/06/2020 | 14:11

Από αύριο Παρασκευή 5 Ιουνίου και ώρα 12:00 και έως Τρίτη 23 Ιουνίου και ώρα 23:59 ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων για το Πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών Αγοράς Βιβλίου για το έτος 2020.

Σκοπός του προγράμματος είναι η πνευματική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και η στήριξη των επιχειρήσεων στο χώρο του βιβλίου. Συνολικά θα εκδοθούν 150.000 επιταγές αξίας 20€ η καθεμία, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Με την επιταγή, που έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού, οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι μπορούν να αγοράσουν με έκπτωση 10% όποιο βιβλίο επιλέξουν από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους του Μητρώου Παρόχων.

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι και άνεργοι οι οποίοι το έτος 2019:

  • είχαν τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του eΕΦΚΑ ή
  • έλαβαν από τον ΟΑΕΔ τουλάχιστον 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή
  • έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 50 ημερών ή
  • συγκεντρώνουν τουλάχιστον 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας) ή
  •  συμπληρώνουν τουλάχιστον 4 συνεχείς μήνες εγγεγραμμένης ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.

Ωφελούμενοι του προγράμματος

  • είναι οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη τους, καθώς και τα παιδιά των δικαιούχων ηλικίας άνω των πέντε ετών, με την προϋπόθεση ότι είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη των ιδίων ή του άλλου γονέα.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται από του δικαιούχους και η δήλωση συμμετοχής από τους παρόχους. Γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ e-mail: [email protected] Ελληνικού Δημοσίου gov.gr, με τους κωδικούς πρόσβασης του TAXISnet ή με τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών του ΟΑΕΔ στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Δικαιούχοι https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/aitesekhoregeses-epitagon-agoras-biblion

Πάροχοι https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/aiteseparokhou-khoregeses-epitagon-agoras-biblion

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για δείτε την ανακοίνωση του Οργανισμού.

Διαβάστε επίσης: