Δημόσιο

Υπ. Πολιτισμού: 192 νέες θέσεις

Προθεσμίες, ειδικότητες

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.
03/06/2020 | 19:35

Νέες προσλήψεις θα γίνουν άμεσα σε Εφορείες Αρχαιοτήτων και μουσεία όλης της χώρας.

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Συγκεκριμένα, ζητούνται 192 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις: