Υποτροφίες & Πρακτική

Δημοκρίτειο: Διδακτορικό σε 35 ερευνητικές περιοχές

Δικαιολογητικά, προθεσμία - Ολόκληρη η προκήρυξη

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, αποφάσισε να δέχεται υποψηφιότητες για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
03/06/2020 | 17:52

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, διαθέτει θέσεις για όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Υποψηφιότητα μπορούν να καταθέσουν όσοι/ες ενδιαφέρονται να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στις ακόλουθες θεματικές περιοχές, όπως έχουν προταθεί από τους Καθηγητές του Τμήματος:

Ερευνητικές περιοχές και επιβλέποντες:

 • Σχεδιασμός βέλτιστων συστημάτων «Πληρώνω Όσο Πετάω» στην Ελλάδα - Καθηγητής Δημήτριος Κομίλης
 • Ανάλυση κύκλου ζωής από τη χρήση βιοπλαστικών ως συσκευασίες - Καθηγητής Δημήτριος Κομίλης
 • Η χημεία της ατμόσφαιρας σε εσωτερικούς χώρους - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλυκερία Λούπα
 • The chemical characterization and fluxes of climatically important gases and aerosol - Καθηγητής Σπυρίδων Ραψομανίκης
 • The effect of Climate Change on Aviation - Καθηγητής Σπυρίδων Ραψομανίκης
 • Ισοζύγια ενεργειακών ροών στο Αστικό Περιβάλλον - Καθηγητής Σπυρίδων Ραψομανίκης
 • Ανάπτυξη βιοδιεργασιών για την αξιοποίηση αποβλήτων και βιομάζας προς παραγωγή υλικών και ενέργειας - Επίκουρη Καθηγήτρια Αικατερίνη Σταμετάλτου
 • Ροές σε υπόγειους υδροφορείς και πορώδη μέσα - Καθηγητής Κωνσταντίνος Μουτσόπουλος
 • Circular Economy and green entrepreneurship - Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Νικολάου
 • A framework to examine firms - Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Νικολάου
 • Sustainability Cost Accounting of Businesses - Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Νικολάου
 • Environment and Behavior - Καθηγητής Κωνσταντίνος Τσαγκαράκης
 • Environmental and Energy Economics - Καθηγητής Κωνσταντίνος Τσαγκαράκης
 • Environmental and Energy Legislation - Καθηγητής Κωνσταντίνος Τσαγκαράκης
 • Environmental and Health Informatics - Καθηγητής Κωνσταντίνος Τσαγκαράκης
 • Public Health Economics - Καθηγητής Κωνσταντίνος Τσαγκαράκης
 • Κλιματικές αλλαγές και υδάτινοι πόροι - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Γκεμιτζή
 • Τηλεπισκόπηση και υδρολογία - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Γκεμιτζή
 • Μελέτη και μοντελοποίηση περιβαλλοντικών παραμέτρων με τη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Γκεμιτζή
 • Hybrid Power Supply Systems based on Renewable Energy Sources - Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ελμασίδης
 • Electrical Energy Storage Systems from Renewable Energy Sources - Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ελμασίδης
 • Περιβαλλοντική αξιολόγηση κατασκευών - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αργυρώ Δημούδη
 • Υπαίθριοι χώροι, θερμική νησίδα και ενέργεια στο αστικό περιβάλλον - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αργυρώ Δημούδη
 • Ενέργεια (ΑΠΕ ή/και ΕΕ) στο δομημένο περιβάλλον - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αργυρώ Δημούδη
 • Βιοποικιλότητα σε συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων - Αναπληρωτής Καθηγητής Σπυρίδων Ντούγιας
 • Βιοποικιλότητα και βιοτεχνολογικές εφαρμογές - Αναπληρωτής Καθηγητής Σπυρίδων Ντούγιας
 • Επίδραση χωνευμένων υπολειμμάτων και αποβλήτων στη μικροβιακή δομή του εδάφους - Αναπληρωτής Καθηγητής Σπυρίδων Ντούγιας
 • Μικροβιακή οικολογία υδάτινων οικοσυστημάτων - Αναπληρωτής Καθηγητής Σπυρίδων Ντούγιας
 • Περιβαλλοντική διαχείριση επιφανειακών υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής - Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Γκίκας
 • Φυσικά συστήματα για την απομάκρυνση οργανικών ρύπων από ύδατα επιφανειακής απορροής - Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Γκίκας
 • Αξιοποίηση ηλιακού φωτός για την καταστροφή ρύπων μέσω καινοτόμων νανο-υλικών - Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφορίδης
 • Παραγωγή υδρογόνου από νερό ως καύσιμο μηδενικού-άνθρακα με τη χρήση ηλιακού φωτός - Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφορίδης
 • Artificial Intelligence in Buildings - Επίκουρος Καθηγητής Σταμάτης Ζώρας
 • Energy harvesting in buildings - Επίκουρος Καθηγητής Σταμάτης Ζώρας 
 • Ενεργειακή μετάβαση και απολιγνιτοποίηση - Επίκουρος Καθηγητής Σταμάτης Ζώρας 

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

 1. Αίτηση
 2. Προσχέδιο έρευνας κατά την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής
 3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 4. Αντίγραφο διπλώματος και αναλυτική βαθμολογία σπουδών
 5. Αντίγραφο μεταπτυχιακών σπουδών 
 6. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών επιπέδου B2
 7. Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις επαγγελματικής ή ερευνητικής απασχόλησης
 8. Αντίγραφα τυχόν δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων
 9. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 10. Δύο συστατικές επιστολές

Τα δικαιολογητικά 1 έως και 9 υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά και σε μορφή pdf στο [email protected]

Αιτήσεις έως την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να δείτε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.