Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 17 θέσεις στον δήμο Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ειδικότητες, προσόντα

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 4μηνη σύμβαση εργασίας.
03/06/2020 | 12:29

Την πρόσληψη 17 υπαλλήλων προωθεί μέσω ΑΣΕΠ ο Δήμος Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 4μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την προκήρυξη.