Υποτροφίες & Πρακτική

Παν. Μακεδονίας: Σπουδές στο τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Ερευνητικά πεδία, δικαιολογητικά και προθεσμία

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, προκηρύσσει θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες.
11/06/2020 | 15:39

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, δέχεται αιτήσεις από υποψηφίους που επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Ερευνητικά εργαστήρια και προτεινόμενα πεδία έρευνας:

 • AIS - Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Λογιστικής
 • CMOR - Εργαστήριο Υπολογιστικών Μεθοδολογιών και Επιχειρησιακής Έρευνας
 • CNST - Εργαστήριο Τεχνολογίας Συστημάτων Υπολογιστών και Δικτύων
 • ISEB - Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν
 • MSN - Εργαστήριο Πολυμέσων, Ασφάλειας και Δικτύωσης
 • SDE - Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Δεδομένων

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

 • Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφα πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος
 • Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας
 • Αποδεικτικό γνώσης καλής γνώσης Αγγλικών (επίπεδο Β2)
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις 
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Ερευνητική πρόταση (περιγραφή σκοπού και στόχων, προτεινόμενης έρευνας, μεθοδολογία, σχετική βιβλιογραφία και την επιδιωκόμενη ερευνητική συνεισφορά)
 • Φωτοτυπία ταυτότητας

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: Γραμματεία του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, [email protected], τηλ. 2310891217