Δημόσιο

4 προσλήψεις στην Θέρμη

Θα υπογραφούν οκτάμηνες συμβάσεις

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης
20/09/2018 | 10:57

Διαδικασία πρόσληψης τεσσάρων υπαλλήλων με κριτήρια ΑΣΕΠ θέτει σε εφαρμογή ο δήμος Θέρμης.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει οκτάμηνες συμβάσεις απασχόλησης.

Θα ενισχυθούν οι δομές της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων-δικαιολογητικών ολοκληρώνεται στις 4 Οκτωβρίου και γίνεται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση του δήμου.

Πατήστε στο βελάκι δίπλα σε κάθε ειδικότητα για να βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Κλικάρετε στην εφαρμογή «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την σχετική ανακοίνωση του δήμου.