Εκπαίδευση

90 θέσεις στη Δημιουργική Γραφή

Ειδικεύσεις, δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το διιδρυματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Δημιουργική Γραφή» που συνδιοργανώνουν το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Τμήμα Κινηματογράφου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προσφέρει ενενήντα θέσεις
15/06/2020 | 07:09
Ενενήντα θέσεις στη Δημιουργική Γραφή.
 
Διιδρυματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών συνδιοργανώνουν το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Τμήμα Κινηματογράφου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 

Κατευθύνσεις:

 1. Δημιουργική Γραφή και Λογοτεχνική Συγγραφή
 2. Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση
 3. Δημιουργική Γραφή και Κινηματογραφική - Τηλεοπτική Συγγραφή

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση: ΕΔΩ
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικών επιπέδου Β2 
 • Απλή φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Δίπλωμα διδακτορικών σπουδών
 • Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών
 • Συγγραφική δραστηριότητα και δημοσιεύσεις σε περιοδικά
 • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές
 • Πτυχιακή εργασία συναφής με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού

Οι υποψήφιοι θα αποστείλουν ηλεκτρονικά τον φάκελο υποψηφιότητας στο [email protected]

Επιπλέον θα είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν σε έντυπη μορφή οποιοδήποτε από τα έγγραφα που έχουν καταθέσει ηλεκτρονικά στην ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας,  ΔΠΜΣ «Δημιουργική Γραφή», Μπακόλα και Σιαλβέρα (αίθουσα 108), τ.κ. 50132 Κοζάνη, υπόψη του κ. Ευριπίδη Τσατσιάδη.

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 3.200 ευρώ

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2461056259 και [email protected]