Εκπαίδευση

Τριάντα άτομα στη Βιοϊατρική Μηχανική (ΔΩΡΕΆΝ)

Συμμετέχουν πτυχιούχοι 16 τμημάτων - Δικαιολογητικά και στοιχεία επικοινωνίας

Το Πανεπιστήμιο Πατρών διαθέτει τριάντα θέσεις και οργανώνει δωρεάν διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Βιοϊατρική Μηχανική.
10/06/2020 | 07:02

Τριάντα θέσεις «ανοίγει» το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Λειτουργεί διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Βιοϊατρική Μηχανική.

Συμμετέχουν πτυχιούχοι τμημάτων:

 1. Φυσικής
 2. Μαθηματικών
 3. Πληροφορικής
 4. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών/Τεχνολογίας Υπολογιστών
 5. Μηχανικών ΗΥ και Πληροφορικής
 6. Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
 7. Χημικών Μηχανικών
 8. Μηχανικών Αεροσκαφών
 9. Επιστήμης Υλικών
 10. Ιατρικής
 11. Βιολογίας
 12. Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
 13. Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Πολυτεχνείου Κρήτης
 14. Ψηφιακών Συστημάτων
 15. Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
 16. Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Έκθεση ενδιαφερόντων σε σχέση με την περιοχή εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
 • Πιστοποιητικό καλής γνώσης Αγγλικών επίπεδου Β2 
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών, αναλυτικής κατάστασης βαθμολογίας όλων των ετών φοίτησης
 • Αντίγραφα ερευνητικών εργασιών

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Αιτήσεις έως την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2610996493 και secretary-postgrad@ece.upatras.gr