Δημόσιο

2 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Η προθεσμία για τις αιτήσεις εκπνέει στις 26 Σεπτεμβρίου

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης
19/09/2018 | 10:55

Στην πρόσληψη δύο υπαλλήλων προχωρά η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.

Δυνατότητα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν υποψήφιοι 18 έως 65 ετών.

Θα ισχύσουν κριτήρια ΑΣΕΠ για τις θέσεις, υα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση του φορέα.

Σημειώστε για την ειδικότητα προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα και θέση, ανά έδρα υπηρεσίας.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη στην αντίστοιχη εφαρμογή του workenter