Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 18 θέσεις στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Αναλυτικά η προκήρυξη

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.
01/06/2020 | 12:50

Την πρόσληψη 18 υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ προωθεί η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας, από την ημερομηνία υπογραφής της έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Οι ειδικότητες που ζητούνται

 • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (2 θέση)
 • ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (1 θέση)
 • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (3 θέσεις)
 • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (ισοπέδωσης γαιών-γκρέιντερ) (2 θέσεις)
 • ΔΕ Οδηγών (1 θέση)
 • ΥΕ Γενικών Καθηκόντων (1 θέση)
 • ΤΕ Δομικών Έργων/ Πολιτικών Μηχανικών (1 θέση)
 • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (1 θέση)
 • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (1 θέση)
 • ΠΕ Κοινωνιολόγων (1 θέση)
 • ΔΕ Πληροφορικής (1 θέση)
 • ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (1 θέση)
 • ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (1 θέση)
 • ΥΕ Εργατών (1 θέση)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως 6 Ιουνίου 2020.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να δείτε την προκήρυξη.