Εκπαίδευση

Πληροφοριακά Συστήματα από το Παν/μιο Πειραιώς

Ειδικεύσεις, δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες λειτουργεί το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
11/06/2020 | 17:14

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα και τις Υπηρεσίες.

Κατευθύνσεις:

 1. Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα
 2. Μεγάλα Δεδομένα και Αναλυτική
 3. Πληροφορική Διακυβέρνηση 

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

 • Αίτηση υποψηφιότητας
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Αναλυτική βαθμολογία
 • Επικυρωμένο αποδεικτικό καλής γνώσης Αγγλικών
 • Βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Φωτοαντίγραφα επιστημονικών εργασιών και δημοσιεύσεων
 • Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Μία φωτογραφία

Η κατάθεση των δικαιολογητικών με φυσική παρουσία γίνεται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ανδρούτσου 150 (2ος όροφος, γραφείο 203), 18532, Πειραιάς.

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 4.200 ευρώ

Αιτήσεις έως την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 210 4142710 και [email protected].