Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στη Σκόπελο

Προθεσμία, προσόντα

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.
01/06/2020 | 12:35

Την πρόσληψη τεσσάρων υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ προωθεί ο Δήμος Σκοπέλου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας, για 1 μήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την προκήρυξη.