Προγράμματα Εργασίας

Επίδομα 534 ευρώ: Ποιοι οι δικαιούχοι, πως θα καταβληθεί

Όλες οι λεπτομέρειες

Την διαδικασία χορήγησης του επιδόματος των 534 ευρώ καθορίζει το υπ. Εργασίας

Παράταση στην αναστολή των συμβάσεων εργασίας για Ιούνιο και Ιούλιο.

Αφορά τους κλάδους:

  • Τουρισμού
  • Μεταφορών
  • Πολιτισμού- αθλητισμού 
  • Εστίασης

Οι επιχειρήσεις των τριών πρώτων κλάδων έχουν δυνατότητα παράτασης της αναστολής συμβάσεων των εργαζομένων τους - που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή να θέσουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους,- κατ' ανώτατο χρονικό διάστημα 30 ημερών και πάντως όχι πέραν από τις 31.7.2020.

Εστίαση

 Οι  επιχειρήσεις εστίασης μπορούν να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή να θέσουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, κατ' ανώτατο χρονικό διάστημα 30 ημερών και πάντως όχι πέραν από τις 30 .6.2020.

Οι εργαζόμενοι λοιπόν αυτών των κατηγοριών των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού κατ' αναλογία των ημερών παράτασης αναστολής των συμβάσεων εργασίας με βάση υπολογισμού το ποσό των 534 ευρώ που αντιστοιχεί στις 30 ημέρες και παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού τους μισθού.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες για όσο χρόνο κάνουν χρήση των ανωτέρω μέτρων και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31η.7.2020 και την 30η.6.2020 αντίστοιχα, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους με καταγγελία συμβάσεων εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.