Δημόσιο

Τα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη ζήτηση σε φορείς του Δημοσίου

Τα προσόντα που κάνουν την διαφορά

Τα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη ζήτηση σε φορείς του Δημοσίου
31/05/2020 | 07:02

Βοηθητικό προσωπικό, οδηγοί, φύλαξης-πληροφόρησης, χειριστές μηχανημάτων και εργάτες είναι οι πέντε ειδικότητες με την μεγαλύτερη ζήτηση αυτήν την περίοδο στο Δημόσιο.

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών.

Προβάδισμα στο διορισμό έχουν οι υποψήφιοι που θα τεκμηριώσουν μακροχρόνια ανεργία, εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης και αριθμό ανήλικων τέκνων.

 
 Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις ανά ειδικότητα: 
 
Βοηθητικό Προσωπικό

Οδηγοί

Φύλαξης - Πληροφόρησης

Χειριστές Μηχανημάτων Έργου

Εργάτες