Εκπαίδευση

ΟΠΑ: Εγγραφές στο τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας - Προθεσμία

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο Μάρκετινγκ και Επικοινωνία οργανώνει το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
01/06/2020 | 20:34
Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών που σχετίζεται με Μάρκετινγκ και Επικοινωνία.

Σημειώστε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση
  2. Βιογραφικό σημείωμα
  3. Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία
  4. Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές
  5. Επίσημα αποδεικτικά τριετούς τουλάχιστον επαγγελματικής προϋπηρεσίας
  6. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών

Διεύθυνση ταχυδρομικής αποστολής δικαιολογητικών: Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Μάρκετινγκ & Επικοινωνία», Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 8ος όροφος, γραφείο 806.

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 12 - 18 μήνες

Δίδακτρα: 6.250 ευρώ

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: τηλ. 210-8203665, 210-8203631