Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Αυτές είναι οι αιτήσεις για άμεσο διορισμό

Σε νοσοκομεία, μουσεία, δήμους και ΔΕΔΔΗΕ

Ακόμα και η παραμκρή παράλειψη στην συμπλήρωση της αίτησης μπορεί να αποβεί "μοιραία"

Αυτά είναι τα δύο έντυπα του ΑΣΕΠ (ΣΟΧ.6 και ΣΟΧ.7) που αποτελούν το... διαβατήριο πρόσληψης σε δήμους, νοσοκομεία, μουσεία και ΔΕΔΔΗΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταγράψουν ορθά:

  • Προσωπικά στοιχεία
  • Τίτλο σπουδών
  • Λοιπά απαιτούμενα προσόντα
  • Επιδιωκόμενες θέσεις κατά σειρά προτίμησης
  • Βαθμολογούμενα κριτήρια

Με τον κατάλογο των συνημμένων δικαιολογητικών ολοκληρώνεται η επιτυχής υποψηφιότητα του ενδιαφερόμενου στον διαγωνισμό.

Η διαφορά των δύο εντύπων βρίσκεται στη συμπλήρωση των λοιπών βαθμολογούμενων κριτηρίων.

Έγκυρες αιτήσεις, τώρα, με την weconsult

Για ορθές και έγκυρες -κατά τα πρότυπα του ΑΣΕΠ- υποψηφιότητες μονίμων και εποχικών απευθυνθείτε, τώρα, στην επαγγελματική υπηρεσία συμπλήρωσης αιτήσεων weconsult.

Ενδιαφερόμενοι απ΄ όλη τη χώρα μπορούν να καλούν από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στα τηλέφωνα:

  • 211 9555 050
  • 211 9555 055
  • 211 9555 060