Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Έξι θέσεις στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Προσόντα, δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.
29/05/2020 | 12:59

Την πρόσληψη έξι υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ προωθεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας, ισόχρονη με τη διάρκεια του εκτελούμενου προγράμματος

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την προκήρυξη.