Δημόσιο

ΑΣΕΠ:168 νέες θέσεις σε δήμους

Προθεσμίες, ειδικότητες

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.
28/05/2020 | 17:03

Νέες προσλήψεις θα γίνουν άμεσα μέσω ΑΣΕΠ σε 16 δήμους της χώρας.

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις: