Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Νέες θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών

Ολόκληρη η προκήρυξη

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.
28/05/2020 | 14:07

Την πρόσληψη τριών υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ προωθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 7μηνη σύμβαση εργασίας όχι πέραν της 31 Δεκεμβρίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε  την προκήρυξη.