Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Νέες θέσεις στο δήμο Ζωγράφου

Προθεσμία, δικαιολογητικά

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 4μηνη σύμβαση εργασίας.
28/05/2020 | 12:18

Την πρόσληψη δύο υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ προωθεί ο Δήμος Ζωγράφου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 4μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Η ειδικότητα που ζητείται

  • ΥΕ Φύλακες Πυροπροστασίας (2 θέσεις)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως και 10 Ιουνίου 2020.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να δείτε την προκήρυξη.