Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Πέντε συμβάσεις στον δήμο Χαλκηδόνος

Ολόκληρη η προκήρυξη

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 3μηνη σύμβαση εργασίας.
28/05/2020 | 12:06

Την πρόσληψη πέντε υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ προωθεί ο Δήμος Χαλκηδόνος.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 3μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την προκήρυξη.