Δημόσιο

ΑΣΕΠ 4Κ/2020: Δείτε τι πρέπει να προσέξουν όλοι οι υποψήφιοι στους τίτλους σπουδών

Πότε δηλώνουμε δύο βαθμίδες εκπαίδευσης

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην ορθή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης για τους υποψήφιους με απολυτήριο γυμνασίου.
28/05/2020 | 13:00

Στην κατηγορία ΠΕ για τις θέσεις ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικός Υπάλληλος, αποδεκτός τίτλος σπουδών είναι οποιαδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ. Ενώ, δεν απαιτείται κανένα επιπλέον πρόσθετο προσόν.

Στην κατηγορία ΔΕ για τις θέσεις ΔΕ Οδηγών και ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων υποψήφιοι που κατέχουν οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν με Α΄επικουρία να δηλώσουν θέσεις με αποδεκτό τίτλο σπουδών 304. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα που ζητούνται σε κάθε θέση για κάθε έναν κωδικό ξεχωριστά.  

Επιπλέον, για την ίδια κατηγορία και συγκεκριμένα για τις θέσεις ΔΕ Οδηγών και ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων έχουν το δικαίωμα υποψήφιοι με απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού) να λάβουν μέρος στις θέσεις με κωδικό τίτλου 305. Απαραίτητη προϋπόθεση αυτών, είναι η άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β’ ή Β’ Κατηγορίας και η αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών, μετά την απόκτηση της απαιτούμενης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην ορθή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης για τους υποψήφιους με απολυτήριο γυμνασίου οι οποίοι επιδιώκουν θέσεις στην κατηγορία ΔΕ.