Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Νέες θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας

Προθεσμία, προσόντα

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.
28/05/2020 | 11:40

Την πρόσληψη τριών υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ προωθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 5μηνη σύμβαση εργασίας όχι πέραν της 31 Δεκεμβρίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Δείτε αναλυτικά, για τη ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε  την προκήρυξη.