Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 11 θέσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου

Προσόντα, δικαιολογητικά

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 7μηνη σύμβαση εργασίας.
28/05/2020 | 10:40

Την πρόσληψη 11 υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ προωθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 7μηνη σύμβαση εργασίας και όχι πέραν της 31 Δεκεμβρίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε  την προκήρυξη.