Υποτροφίες & Πρακτική

ΕΜΠ: Υποτροφίες για μηχανολόγους μηχανικούς

Δικαιολογητικά, προθεσμία - Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη

Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου γνωστοποιεί ότι χορηγείται η υποτροφία στη Μνήμη του αείμνηστου Καθηγητή του Ε.Μ.Π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΡΙΓΚΟΥ και αφορά αριστούχους και άπορους φοιτητές της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών που ενδιαφέρονται να ειδικευτο
05/06/2020 | 07:08

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο χορηγεί υποτροφία στη Μνήμη του αείμνηστου Καθηγητή, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΡΙΓΚΟΥ.

Η υποτροφία αφορά αριστούχους και άπορους φοιτητές της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών που ενδιαφέρονται να ειδικευτούν στον κλάδο των Ατμοπαραγωγών και Θερμικών Εγκαταστάσεων.

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι ετήσια και το ποσό αυτής ανέρχεται στα 3.600€ για κάθε δικαιούχο.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο [email protected] τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση 
  • Αντίγραφο διπλώματος από τη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.
  • Αλληλογραφία αποδοχής από Πανεπιστήμιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Κλάδο «Ατμοπαραγωγοί & Θερμικές Εγκαταστάσεις»
  • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας γονέων φορολογικού έτους 2018
  • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας του υποψηφίου φορολογικού έτους 2018 
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Πιστοποιητικά σπουδών αδελφών από ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ 
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 
  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου

Αιτήσεις έως την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.