Δημόσιο

Νέες θέσεις εργασίας σε οργανισμούς

Οι ειδικότητες που ζητούνται

Ζητούνται υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων.
27/05/2020 | 20:03

Με νέο προσωπικό θα ενισχυθούν άμεσα τρεις οργανισμοί.

Συγκεκριμένα, ζητούνται τέσσερις υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων.

Οι θέσεις αυτές αφορούν το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, το Εθνικό Κέντρο Φυσικών Ερευνών «Δημόκριτος» και το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά».

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Εθνικό Κέντρο Φυσικών Ερευνών «Δημόκριτος»

Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»