Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Πέντε θέσεις εργασίας στην Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας

Προσόντα, δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.
27/05/2020 | 14:45

Την πρόσληψη πέντε υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ προωθεί η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 7μηνη σύμβαση εργασίας όχι πέραν της 31 Δεκεμβρίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε  την προκήρυξη.