Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Πέντε θέσεις στον δήμο Νοτίου Πηλίου

Αφορούν 4μηνες συμβάσεις

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.
27/05/2020 | 10:35

Την πρόσληψη πέντε υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ προωθεί ο Δήμος Νοτίου Πηλίου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 4μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.     

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την προκήρυξη.