Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 15 προσλήψεις στον δήμο Αρριανών

Προθεσμία, δικαιολογητικά

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 4μηνη σύμβαση εργασίας.
27/05/2020 | 11:05

Την πρόσληψη 15 υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ προωθεί ο Δήμος Αρριανών.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 4μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την προκήρυξη.