Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Νέες συμβάσεις στην Πάργα

Ολόκληρη η προκήρυξη

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 4μηνη σύμβαση εργασίας.
26/05/2020 | 15:46

Την πρόσληψη τριών υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ προωθεί ο Δήμος Πάργας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 4μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.    

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την προκήρυξη.