Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά στην Δημόσια Υγεία (ΔΩΡΕΆΝ)

Κατευθύνσεις, δικαιολογητικά και στοιχεία επικοινωνίας

Δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Δημόσια Υγεία και Πολιτική Υγείας λειτουργεί το Τμήμα Ιατρικής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.Δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Δημόσια Υγεία και Πολιτική Υγείας λειτουργεί το Τμήμα Ιατρ
31/05/2020 | 19:41

Το Τμήμα Ιατρικής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οργανώνει δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Δημόσια Υγεία και Πολιτική Υγείας.

Κατευθύνσεις
  1. Δημόσια Υγεία
  2. Πολιτική Υγείας

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

  • Αίτηση συνοδευόμενη από σύντομο υπόμνημα αιτιολόγησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος
  • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών
  • Αποδεικτικά έγγραφα για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: Έως την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας:  [email protected] και 2310-999339