Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Δουλειά, τώρα, σε 4 νοσοκομεία

Ειδικότητες, προσόντα

Ζητούνται υποψήφιοι (ΤΕ, ΔΕ,ΥΕ)
22/05/2020 | 19:51

Δουλειά προσφέρουν, άμεσα, μέσω ΑΣΕΠ νοσοκομεία της χώρας και η Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Υγείας.

Ζητούνται υποψήφιοι (ΤΕ, ΔΕ,ΥΕ).

Θα υπογραφούν 4μηνες και 12μηνες συμβάσεις εργασίας. 

Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους για να διαβάσετε ολόκληρες τις προκηρύξεις: