Προγράμματα Εργασίας

Αυξάνονται άμεσα οι επικουρικές

Ποια τα επιπλέον ποσά - Αναλυτικά παραδείγματα

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να ενημερωθείτε με αναλυτικά παραδείγματα

Αυξάνονται οι επικουρικές συντάξεις σε 236.274 συνταξιούχους, όπως αναφέρει ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

Οι αυξήσεις θα φανούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων από την Δευτέρα 2 Ιουνίου 2020.

Σημείωμα του e-ΕΦΚΑ περιλαμβάνει αναλυτικά παραδείγματα. Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο"