Δημόσιο

«Δρομοκαΐτειο»: Αποτελέσματα για 95 θέσεις (pdf)

Δείτε όλα τα ονόματα

Αποτελέσματα για 95 θέσεις
22/05/2020 | 14:56

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα για 95 θέσεις στο ΨΝΑ «Δρομοκαΐτειο».

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 12μηνη σύμβαση εργασίας.

Αποτελέσματα Προσωπικό Φύλαξης

Αποτελέσματα Προσωπικό Εστίασης

Αποτελέσματα Προσωπικό Καθαριότητας