Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Νέες συμβάσεις στον δήμο Νότιας Κυνουρίας

Προσόντα, προθεσμία

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.
22/05/2020 | 14:23

Την πρόσληψη δύο υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας, από την ημερομηνία της πρόσληψης έως 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Δείτε αναλυτικά, για την ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την προκήρυξη.