Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 40 νέες προσλήψεις στον δήμο Πειραιά

Ειδικότητες, προθεσμία

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 4μηνη σύμβαση εργασίας.
22/05/2020 | 12:40

Την πρόσληψη 40 υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Πειραιά.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 4μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Δείτε τις ειδικότητες που ζητούνται

 • ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών (2 θέσεις)
 • ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών (1 θέση)
 • ΔΕ Τεχνιτών Σιδηρουργών (2 θέσεις)
 • ΔΕ Τεχνιτών Ξυλουργών (3 θέσεις)
 • ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων (2 θέσεις)
 • ΔΕ Τεχνιτών Πλακάδων (3 θέσεις)
 • ΔΕ Τεχνιτών Ελαιοχρωματιστών (16 θέσεις)
 • ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών (3 θέσεις)
 • ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων (3 θέσεις)
 • ΔΕ Τεχνιτών Σοβατζήδων (2 θέσεις)
 • ΔΕ Οδηγών Γ’ Κατηγορίας (3 θέσεις)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως 29 Μαΐου 2020.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και  δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να δείτε την προκήρυξη.