Δημόσιο

14 εργάτες στον Σύνδεσμο Δήμων Πεντελικού

Απαιτούνται τα ελάχιστα προσόντα για την διεκδίκηση των θέσεων

Το νέο προσωπικό θα εργαστεί για την προστασία των δασικών εκτάσεων

Με 14 εργάτες γενικών καθηκόντων ενισχύεται ο Σύνδεσμος Δήμων Πεντελικού.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ολιγόμηνη σύμβαση εργασίας, η οποία δεν ανανεώνεται ούτε παρατείνεται.

Δυνατότητα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι απόφοιτοι τριταξίου Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980.