Υποτροφίες & Πρακτική

ΟΠΑ: Θέσεις στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Δικαιολογητικά - Ολόκληρη η προκήρυξη

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι η υποβολή αιτήσεων για το Διδακτορικό Πρόγραμμα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών που οδηγεί στην απονομή διδακτορικού διπλώματος
03/06/2020 | 07:03

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργεί διδακτορικό πρόγραμμα και καλεί όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή να υποβάλουν αίτηση.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά: ΕΔΩ.

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

  1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  2. Έκθεση ιεραρχημένων ερευνητικών ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων
  3. Αντίγραφο προπτυχιακού τίτλου σπουδών με αναλυτική βαθμολογία
  4. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με αναλυτική βαθμολογία
  5. Πιστοποιητικό άριστης γνώσης μίας τουλάχιστον επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  6. Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ
  7. Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προηγούμενα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών 

Διεύθυνση ταχυδρομικής αποστολής δικαιολογητικών: Γραμματεία Διδακτορικού Προγράμματος – Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, Αθήνα 113 62, 9ος όροφος, Γραφείο 908 (καθημερινά 10:00 – 18.00, 210-8203642, [email protected]).

Αιτήσεις έως την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.