Δημόσιο

"Μπαράζ" νέων προσλήψεων σε δήμους της χώρας

Ειδικότητες, προθεσμία

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.
21/05/2020 | 18:41

Νέες προσλήψεις θα γίνουν άμεσα σε 12 δήμους της χώρας.

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις: