Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 26 νέες συμβάσεις στην Καλλιθέα

Οι ειδικότητες που ζητούνται

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.
21/05/2020 | 14:03

Την πρόσληψη 26 υπαλλήλων προωθεί ο Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλο» στο Δήμο Καλλιθέας.  

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την προκήρυξη.

?>