Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 11 συμβάσεις στην Θάσο

Προθεσμία, δικαιολογητικά

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 4μηνη σύμβαση εργασίας.
21/05/2020 | 10:45

Την πρόσληψη 11 υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Θάσου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 4μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Δείτε αναλυτικά, για την ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την προκήρυξη.