Προγράμματα Εργασίας

ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ": Αυτός είναι ο νέος μηχανισμός ενίσχυσης απασχόλησης

Όλες οι λεπτομέρειες

Το νέο μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" παρουσίασε το απόγευμα της Τετάρτης ο υπουργός Εργασίας κ. Γιάννης Βρούτσης.
20/05/2020 | 20:45

Το νέο μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" παρουσίασε το απόγευμα της Τετάρτης ο υπουργός Εργασίας κ. Γιάννης Βρούτσης.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό ο νέος μηχανισμός τίθεται σε ισχύ για τη χρονική περίοδο από Ιουνίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 με επέκταση της χρονικής ισχύος του, εάν και εφόσον χρειαστεί.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

  • οι επιχειρήσεις της χώρας οι οποίες εμφανίζουν μείωση του τζίρου τους, τουλάχιστον 20%, κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ)
  • στο μηχανισμό θα συμπεριληφθούν και επιχειρήσεις που λειτουργούν για πρώτη φορά και δεν έχουν καταγράψει έσοδα τους προηγούμενους μήνες
  • ο μηχανισμός θα καλύπτει όλους τους υφιστάμενους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης
  • θα αφορά και τις εποχικές επιχειρήσεις
  • δεν θα επιτρέπεται η μετατροπή της σχέσης εργασίας από μερικής σε πλήρους απασχόλησης, προκειμένου να λάβει η επιχείρηση το ευεργέτημα της συμμετοχής στο μηχανισμό

 Το δικαίωμα του εργοδότη να μειώνει το χρόνο εργασίας του εργαζομένου πλήρους απασχόλησης έως και 50% θα ασκείται υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλλεται το είδος της σχέσης εργασίας.

Η Πολιτεία αναλαμβάνει την υποχρέωση αναπλήρωσης κατά 60% του εισοδήματος του εργαζομένου για το χρόνο που ο εργαζόμενος δεν θα εργάζεται.Επιπλέον, σε περίπτωση που η καθαρή αμοιβή, μετά την ανωτέρω προσαρμογή, υπολείπεται του κατώτατου μισθού, η διαφορά θα καλύπτεται από το κράτος εξ ολοκλήρου.

Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να καλύπτει το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών του εργαζομένου, υπολογιζόμενων επί του αρχικού ονομαστικού μισθού.

Για όσο διάστημα ο εργαζόμενος βρίσκεται σε καθεστώς μειωμένης απασχόλησης, ο εργοδότης απαγορεύεται να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης εργασίας και σε μείωση του ονομαστικού μισθού του εργαζομένου.